zoek menu

Veelgestelde vragen

Is de leadtrainer ook de docent?

Bij het opstellen van de jaarplanning hebben we de leadtrainer als docent gepland. Er kunnen zich situaties voordoen, waarin de leadtrainer wordt vervangen. Uiteraard zijn alle docenten van Van Aetsveld uitstekend opgeleid, gespecialiseerd en hebben praktijkervaring.


Kan ik dieetwensen aangeven?

Op de locatie vindt de lunch meestal in buffetvorm plaats met een ruime keuze mogelijkheid. Mocht je toch een bepaald dieet volgen of een allergie hebben, informeer dan onze academy, zodat wij de locatie op de hoogte kunnen stellen.


Waar vind ik de routebeschrijving?

De routebeschrijving naar de locatie ontvang je circa 14 dagen voor aanvang van de training.


Wat is het minimum aantal deelnemers in de groep?

Wij streven voor de groepstrainingen naar een minimum aantal van 6 deelnemers. De verkorte trainingen, die meer het karakter hebben van keukentafelsessies, kennen geen minimum aantal deelnemers.


Wat moet ik voor de eerste bijeenkomst voorbereiden?

Voor aanvang van de training heb je een intake met de trainer/coach. Hij zal aangeven wat je moet voorbereiden voor iedere bijeenkomst.


Zijn er goede parkeermogelijkheden bij de locatie?

De locaties die wij hebben geselecteerd, hebben alle goede gratis parkeerfaciliteiten.


Kan ik een gemiste (trainings)bijeenkomst inhalen?

Helaas is dit niet mogelijk. Het deelnemen voor een dag(deel) bij een andere groep verstoort het groepsproces. Overleg in ieder geval met je trainer.


Kan ik mij afmelden voor een bijeenkomst?

Je kunt je afmelden door dit door te geven aan de trainer of aan onze administratie via telefoonnummer 033 422 35 35 of e-mail academy@aetsveld.nl


In welke plaats(en) gaat de training van start?

Voor iedere opleiding wordt op deze website aangegeven in welke plaats en op welke dag of dagdeel de opleiding gevolgd kan worden. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding of training wordt de locatie binnen de plaats bekendgemaakt.


Kan ik mijn examen inzien?

Uw IPMA examen kunt u inzien. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Kijk op de website van IPMA voor het examenreglement en kosten: www.ipmacertificeren.nl
Voor GPM-b: http://greenprojectmanagement.org/gpm-b-certification


Waar kan ik een klacht over het examen indienen?

Kijk voor het examenreglement op de website
Voor IPMA: www.ipmacertificeren.nl
Voor GPM-b: http://greenprojectmanagement.org/gpm-b-certification

Van Aetsveld Academy heeft een klachtenregeling die van toepassing is op alle diensten. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend en te worden gericht aan de directie van Van Aetsveld. Van Aetsveld neemt binnen 3 werkdagen contact op met je op om een afspraak te maken voor afwikkeling van de klacht. Van Aetsveld zal je schriftelijk informeren over de beslissing naar aanleiding van de klacht. Indien je van mening bent dat Van Aetsveld daarbij niet de gedragsregels van NRTO naleeft, dan kan je de klacht voorleggen aan een bevoegde rechter te Amersfoort.


Kan ik een bijzonder verzoek (bijv. dyslexie) aanvragen?

Ja, dat is mogelijk. Neem contact op met het exameninstituut of met onze administratie.


Wanneer en hoe krijg ik uitslag van het examen?

Binnen 4 weken ontvang je de uitslag van het examen


Waar vind ik proefexamens?

Proefexamen staan in de online leeromgeving.


Wat moet ik doen als ik een onvoldoende heb?

Voor de opleidingen IPMA-D en het theoriedeel van IPMA-C en IPMA-B biedt Van Aetsveld een slagingsgarantie. Mocht je onverhoopt niet slagen voor het eerste examen, dan kun je opnieuw deelnemen aan de opleiding en weer het examen doen. Zonder extra kosten voor de opleiding, de begeleiding en het gebruik van de e-learning omgeving. Alleen de arrangementskosten en de kosten voor het examen zijn voor jouw rekening.
Deze slagingsgarantie is alleen van toepassing indien je maximaal twee maanden na het afleggen van het eerste examen een beroep doet op de regeling; aantoonbaar is dat je op de e-learning omgeving voor het examen hebt geoefend en het examen binnen een half jaar na het eerste examen opnieuw afgelegd wordt. De trainer/coach zal je in deze periode extra begeleiden. Wij zijn pas tevreden als jij slaagt.

 


Wie zorgt voor inschrijving voor het examen?

Voor inschrijven voor het IPMA D en IPMA C theorie-examen, als ook voor het GPM-b examen zorgt Van Aetsveld. Voor de overige examens en assessment moet de deelnemer zichzelf inschrijven/aanmelden.


Wat moet ik meenemen naar het examen?

Kijk voor het examenreglement op de website

Voor IPMA: www.ipmacertificeren.nl

Voor GPM-b: http://greenprojectmanagement.org/gpm-b-certification

Voor het IPMA examen en GPM-b examen neem je een legitimatiebewijs mee. Voor de IPMA examens raden wij je aan een rekenmachine mee te nemen waarin geen formules of tekst kan worden opgeslagen, een blauw of zwart schrijvende pen en voldoende kladpapier (onbeschreven)


Kan ik de examendatum verplaatsen?

Voor het verplaatsen van de examendatum gelden de regels van het examen- of certificeringsinstituut.


Wie neemt het examen af?

De IPMA examens en assessments worden afgenomen door IPMA Certificering in Nieuwegein.
Het GPM-b examen wordt afgelegd onder auspiciën van GPMG accreditation board op de locatie van de training.
De Agile examens Professional Scrum Product Owner (PSPO1) en Professional Scrum Master (PSM1) kunnen online worden afgelegd onder auspiciën van scrum.org.


Waar moet ik het examen afleggen?

De IPMA examens en assessments worden afgenomen door IPMA Certificering in Nieuwegein.
Het GPM-b examen wordt afgelegd onder auspiciën van GPMG accreditation board op de locatie van de training.
De Agile examens Professional Scrum Product Owner (PSPO1) en Professional Scrum Master (PSM1) kunnen online worden afgelegd onder auspiciën van scrum.org.


Wanneer ontvang ik een bewijs van inschrijving?

Circa 4 weken voor het examen ontvang je een bewijs van inschrijving van het instituut dat het examen afneemt.


Bied Van Aetsveld Academy ook maatwerk?

Ja, Van Aetsveld biedt ook maatwerk trainingen (link naar inco pagina) aan.


Kan een collega voor mij in de plaats?

Indien je verhinderd bent om aan een training mee te doen, kan deze plaats worden ingenomen door een andere medewerker uit de organisatie.  Je bent geen kosten verschuldigd.


Kan ik een opleiding doorschuiven?

Indien je verhinderd bent om aan een training mee te doen, kun je je training doorschuiven naar een volgend startmoment.  Tot één maand voor de start van de training kun je kosteloos wijzigen. Bij verschuiving naar een volgende groep tussen één maand en veertien dagen voor aanvang van de oorspronkelijke training wordt € 95,- administratiekosten in rekening gebracht. Binnen veertien dagen voor aanvang ben je, naast deze administratiekosten, 50% van het totaalbedrag verschuldigd.


Kan ik mijn inschrijving annuleren?

Tot één maand voor de start van de training kun je kosteloos annuleren. Bij annulering tussen één maand en veertien dagen voor aanvang van de training ben je 50% van de kosten verschuldigd. Daarna worden de volledige kosten in rekening gebracht. Intake- en coachingsgesprekken en pre-assessments kun je tot één week voor aanvang zonder kosten wijzigen. Bij wijziging binnen een week, wordt een bedrag van € 95,- administratiekosten in rekening gebracht.


Kan ik vrijstelling(en) aanvragen?

Voor geen van de trainingen of examens kun je vrijstelling krijgen. Wel biedt Van Aetsveld IPMA trainingen in verkorte vorm aan voor wie al trainingen op het gebied van projectmanagement heeft gevolgd.


Is mijn inschrijving in goede orde ontvangen en verwerkt?

Wanneer je je hebt ingeschreven, zie je aan het einde van de inschrijfprocedure een bevestigingspagina. Tevens ontvang je een binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging van inschrijving per mail.


Kan ik mij optioneel inschrijven?

Je inschrijving via de website is direct definitief. Na inschrijving ontvang je een ontvangstbevestiging per mail en binnen 3 werkdagen een bevestiging van inschrijving. Je hebt vanaf de bevestiging van inschrijving een bedenktermijn van 2 weken.


Hoeveel bedraagt de BTW?

De opleidingsprijzen, het bijbehorende arrangement en examenkosten worden belast met 21% BTW. Boeken en ander opleidingsmateriaal wordt belast met 6% BTW.


Waar zijn de arrangementskosten op gebaseerd?

Wij berekenen de arrangementkosten die de locatie in rekening brengt één op één aan je door.


Zijn de trainings- en examenkosten fiscaal aftrekbaar?

Je mag jouw studiekosten vaak onder voorwaarden opgeven bij jouw belastingaangifte. Neem voor de actuele fiscale mogelijkheden contact op met de belastingtelefoon 0800 – 0543.


Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

Na inschrijving ontvang je een ontvangstbevestiging per mail en binnen 3 werkdagen een bevestiging van inschrijving. Je hebt vanaf de bevestiging van inschrijving een bedenktermijn van 2 weken. Na de bedenktermijn ontvang je een factuur. Voor aanvang van de opleiding dient deze factuur voldaan te zijn.


Kan ik mijn studiemateriaal digitaal ontvangen?

Het studiemateriaal waaronder boeken, wordt op de eerste dag uitgereikt. Heb je voorkeur voor digitale uitgaven van (een deel van) het materiaal, geef dit dat aan bij je trainer.


Ik heb een vraag over de inhoud van het materiaal.

Als je vragen hebt over de inhoud van het materiaal, dan kun je die het best stellen aan je trainer.


Wanneer ontvang ik mijn studiemateriaal?

Bij trainingen ontvang je jouw studiemateriaal tijdens de eerste bijeenkomst. Aanvullende materialen worden door de trainer tijdens de training uitgereikt. Voor de IPMA trainingen ontvang je 2 weken voor aanvang van de training een autorisatiecode voor de online leeromgeving, opdat je je alvast zelfstandig kunt voorbereiden.


Kan ik mijn opleiding tijdelijk onderbreken?

Je kunt de training niet tijdelijk onderbreken. Wel is het mogelijk in overleg om


Waar kan ik een klacht over het examen indienen?

Kijk voor het examenreglement op de website
Voor IPMA: www.ipmacertificeren.nl
Voor GPM-b: http://greenprojectmanagement.org/gpm-b-certification

Van Aetsveld Academy heeft een klachtenregeling die van toepassing is op alle diensten. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend en te worden gericht aan de directie van Van Aetsveld. Van Aetsveld neemt binnen 3 werkdagen contact op met je op om een afspraak te maken voor afwikkeling van de klacht. Van Aetsveld zal je schriftelijk informeren over de beslissing naar aanleiding van de klacht. Indien je van mening bent dat Van Aetsveld daarbij niet de gedragsregels van NRTO naleeft, dan kan je de klacht voorleggen aan een bevoegde rechter te Amersfoort.