zoek menu

 • Nieuwe training IPMA Agile Leadership


  IPMA Agile leadership training en certificering

  Van Aetsveld Academy heeft een praktijkgerichte training ontwikkeld voor agile professionals die vanuit hun leiderschapsrol in staat zijn om in een nieuwe context succesvol vorm te geven aan veranderingen  waarbij de competenties van het individu centraal staan.

  Uitgangspunten training IPMA Agile leadership

  De training IPMA Agile leadership kent de volgende uitgangspunten:

  • Gericht op de praktijk van de deelnemers met voldoende ruimte voor:
   • het delen van praktijkervaringen;
   • het oefenen van competenties;
  • Trainers met praktijkervaring:
   • Dennis van der Spoel: Agile veranderspecialist, trainer, consultant;
   • Michel Munier: IPMA lead trainer, Agile teamcoach, projectmanager;
  • Intensieve training van 4 dagen;
  • Gericht op de eindtermen van de IPMA Agile leadership certificering;
  • Deelnemers geven in een intakegesprek aan op welke competenties zij zich ten minste verder willen ontwikkelen.

  De term Agile leadership

  De term ‘Agile Leadership’ raakt meerdere aspecten. Het gaat zowel om inhoudelijk leiderschap, bijvoorbeeld op het gebied van visie en richting geven, als om dienstbaar leiderschap; het leiderschap richting andere mensen.

  Voor wie?

  De IPMA Agile Leadership training is voor agile professionals. Voor hen die reeds bekend zijn met het  gedachtengoed, terminologie en een aantal raamwerken: Agile, Scrum, SAFe, de hybride vormen tussen Waterval en Agile en LeSS. Zij die zich verder willen bekwamen om het agile gedachtengoed in te zetten en uit te dragen op meerdere gebieden en niveaus binnen organisaties. Voor wie leiderschap wil tonen, anderen helpt om beter te worden, met de competenties van het individu, het team/de teams en de organisatie als uitgangspunt. Te denken valt aan product owners, scrum masters, managers, consultants, coaches, experts en agile project- en programmamanagers.

  Internationale Certificering

  IPMA Agile Leadership certificering draait om de competenties van de agile professional. De competenties waarover Agile Leadership kandidaten moeten beschikken zijn uitgewerkt in verschillende eindtermen. Per eindterm zijn de modellen en theorieën aangegeven die Agile Leadership kandidaten moeten beheersen. Kandidaten tonen aan dat ze beschikken over theoriekennis en over praktijkervaring. Ze leggen een theorie-examen af, stellen een portfolio samen en doen assessment bij twee assessoren. Het certificaat is daarmee aanvullend op certificaten voor SAFe, scrum, etc.

  Aanvullend

  Kennis van het Agile gedachtengoed, terminologie en raamwerken wordt als bekend verondersteld.  De training is agile opgezet. Ieder dagdeel behandelt een thema. Wie eerder een IPMA training (B, C, D, PMO) heeft gevolgd, kan kiezen voor alleen die modules die hij of zij als extra aanvulling of opfrissing ziet. Dat bespaart tijd en kosten. Deelnemers hebben altijd toegang tot onze volledige online leeromgeving

  Meer weten

  Neem contact op met Evelyne Middleton.

  T   033 422 35 35
  M  06 52 52 64 61
  E   evelyne.middleton@aetsveld.nl
  W  www.academy.aetsveld.nl

  Lees het hele artikel…2 minuten leestijd

Evelyne Middleton

Als adviseur vertaal ik de ontwikkelvraag van onze opdrachtgevers naar maatwerk interventietrajecten samen met onze excellente trainers en consultants die dagelijks projecten en programma’s vormgeven en veel praktijkervaring hebben: PM4PM. Excelleren in het PM vak begint vooral met meters maken, reflecteren op eigen handelen, het delen van ervaringen en het uitwisselen van de lessons learned. 70-20-10 is een prima uitgangspunt bij de inrichting van leerpaden binnen organisaties. Ontwikkeltrajecten richt ik, in co-creatie in met HR, Learning & Development, de manager Projects, de direct leidinggevende en met de deelnemers om te komen tot een maatwerk traject waarbij iedereen zijn rol pakt op weg naar verdere professionalisering.