zoek menu

Alle trainers

Gerrit Koch (1955)

Met een achtergrond in de wiskunde, psychologie, ICT en bedrijfskunde en negen jaar werkervaring in het voortgezet onderwijs en het HBO is Gerrit Koch inmiddels twintig jaar werkzaam als adviseur en projectmanager. Hij heeft veel projecten geleid en gezien in alle sectoren en kan zich zodoende goed verplaatsen in de specifieke situatie van de mensen die hij traint. Met goede kennis van alle gangbare methoden en technieken voor projecten, programma’s en portfolio’s en de ontwikkelingen op het vakgebied richt Gerrit zich vooral op de competenties die mensen in en rond projecten hebben en verder kunnen ontwikkelen. Gerrit is IPMA-A gecertificeerd.

Gerrit als trainer
Altijd met een score van 8 of hoger op een schaal van 1 tot 10. Veelgehoorde feedback: • Met passie voor het vak, brede kennis (Rabobank); • Een vracht aan ervaring en veel stof tot nadenken (TU Delft); • Inspiring and valuable experiences and stories (Advanced workshops IPMA).

Tom Rooijakkers (1954)

Tom heeft in meer dan twintig jaar brede ervaring opgedaan als peoplemanager en project- en programmamanager. Hij heeft leiding gegeven aan grote veranderprojecten en begeleidt jonge projectleiders in hun carrière. Bij Van Aetsveld is hij project- en programmamanager en trainer. Trainen is overigens bekend terrein voor Tom, met een docentenopleiding als bagage.

Tom als trainer
"Tom straalt uit dat hij het leuk vindt om met je te werken. Hij is net zo enthousiast als wij en stelt zich open op, met volle aandacht voor onze mensen." Lex Wils, Eurofiber

Koos de Heer (1960)

Koos de Heer heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van (projectmatig) veranderen. Bij Van Aetsveld is hij naast trainer ook productmanager; hij adviseert bij het opzetten van projecten en programma’s. Als facilitator heeft hij groepen – van tien tot driehonderd mensen – begeleid om te komen tot plannen die gedragen worden én haalbaar zijn. Als trainer richt Koos zich op het gedrag van mensen bij en in veranderingen. Cursisten loven zijn persoonlijke aanpak. Koos geeft ook college aan de Hogeschool Utrecht.

Koos als trainer
"Koos is een gedreven trainer die zijn kennis en ervaring niet alleen goed presenteert, maar ook zeer gevoelig reageert op signalen uit de groep. Hij speelt flexibel in op de actuele behoeftes, waardoor je een groepssessie bijna als een individuele training ervaart." Wim Wesselius, AMGEN

Harry Rorije (1967)

Achtergrond: Harry Rorije heeft meer dan vijftien jaar ervaring in project- en verandermanagement en begeleidt organisaties bij (cultuur)veranderingen. Ook geeft Harry les in verandermanagement aan de Hogeschool Utrecht. Aan de Open Universiteit doet hij een promotieonderzoek naar het optimale organisatieklimaat voor professionele organisaties. Harry heeft in 2010 een boek uitgegeven met de titel: Ik zie, ik zie wat jij…; over de ontmaskering van projectmythes.

Harry als trainer
"Harry is in staat om een training al doende aan te passen aan de leerwensen – ook als deze anders zijn dan vooraf ingeschat. Hij geeft rustig en duidelijk antwoord op de vragen uit de groep. Harry neemt de tijd en doet geen concessies aan de kwaliteit." Deniz Yenal, Amarantis Onderwijsgroep

Michel Munier (1957)

Michel gelooft in het gemeenschappelijk doel en de vaak moeizame weg daarheen is wat mensen bindt. Daarbij laat hij niet na, medewerkers en collega's uit te dagen, opdat zij zich persoonlijk verder ontwikkelen en het verschil maken. Als projectmanager, consultant en trainer heeft Michel zeer veel kennis en kunde verkregen op het gebied van projectmanagement. Hij werkt zeer resultaatgericht, zonder de nuance uit het oog te verliezen, en weet feilloos hoofd- en bijzaken te scheiden, problemen tot de kern terug te brengen en zijn omgeving naar een gemeenschappelijk doel te leiden.

Michel als trainer
"Michel heeft als trainer en coach een constructieve en plezierige rol gespeeld bij het behalen van mijn IPMA-B certificering. Hij heeft mij het inzicht verschaft hoe ik met de juiste inspanning, accenten en bewoording het proces moest aanpakken en doorlopen. Daarnaast is Michel een plezierige persoonlijkheid die op het juist moment kritisch is en de discussie niet schroomt. Kortom: voor mij was Michiel de juiste persoon om mijn IPMA-B te behalen en dat is Michiel ongetwijfeld ook voor jou." Hoogheemraadschap van Rijnland, Pieter de Booij (IPMA B begeleiding)

Gilbert Silvius (1963)

Gilbert is lector project- en programmamanagement aan LOI Hogeschool. Met meer dan 20 jaar ervaring adviseert hij organisaties op het gebied van hun bedrijfsprocessen en verandervermogen en als lector verbindt hij praktijk en theorie in onderzoek en onderwijs. Gilbert is initiatiefnemer en inhoudelijk leider van de eerste Master of Sciences in Project Management studie in Nederland en doceert aan verschillende universiteiten in o.a. Engeland, Oostenrijk, Zweden, Duitsland, Vietnam en Zuid Afrika.

Regelmatig spreekt hij op seminars en congressen en publiceert over projectmanagement, informatiemanagement en de innovatieve kracht van ICT. Hij is voor zijn werk op het snijvlak van duurzaamheid en projectmanagement onderscheiden met de Sustainability Award van de internationale Green Project Management organisatie.

Xander Beenhakkers (1971)

Xander ziet het als zijn opdracht om mensen anders te leren kijken naar een situatie. Om bestaande patronen te doorbreken is het nodig om outside-the-box te denken. Vergelijk het met fotografie. Je kunt een foto maken vanuit verschillende perspectieven. Xander denkt creatief mee en biedt alternatieven. Hij is actief in het veiligheidsdomein en constant bezig met innovatie. Xander helpt opdrachtgevers morgen dingen anders te doen. Vaak is het sociale innovatie, bijvoorbeeld de manier waarop overheden onderling samenwerken.

Daar komt nogal wat bij kijken. Soms gaat het om training en coaching of projectondersteuning, soms om het uitzetten van een strategisch beleid. Hij kent het werkveld als zijn broekzak, en ziet daardoor de onderlinge samenhang van kansen of problemen vaak voordat iemand vanuit het perspectief van één organisatie ze ziet. Daar stapt Xander dan proactief op af om te helpen en te ontzorgen.

Chantal de Vries (1982)

Chantal heeft haar opleidingen gevolgd in Facility Management met afstudeerrichting organisatieverandering in Wageningen en vervolgens Politiekunde aan de Politieacademie. In 2012 heeft zij de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven en heeft bij Van Aetsveld als veranderadviseur, project-/verandermanager, procesbegeleider, interim manager en coach verschillende projecten afgerond in het veiligheidsdomein maar ook daarbuiten. Chantal gelooft dat elke organisatie, elke manager een verandering succesvol kan uitvoeren als hij of zij oog heeft voor de mensen die de verandering gaan doormaken én hoe deze mensen in gezamenlijkheid een nieuwe, betere omgeving creëren.

Een succesvolle verandering vergt dus een ‘verbinder’. Dat is precies wat Chantal is. Vanuit deze verbindingskracht gaat Chantal graag aan de slag bij organisaties die samen iets willen bereiken, maar het nog lastig vinden om de verschillende (organisatie- én persoonlijke) belangen aan elkaar te knopen tot één gezamenlijke ambitie.

Ron Schipper (1971)

Ron Schipper Msc (1971) is een ervaren project- en programma manager, principal consultant en onafhankelijk onderzoeker. “Andere Projecten voor een Beter Leven” beschrijft zijn drive, het vinden van mogelijkheden voor duurzaamheid in elk project is zijn dagelijkse bezigheid. Hij is een erkende internationale expert op het gebied van duurzaam projectmanagement met veel publicaties, enkele boeken en consultancy opdrachten voor bedrijven die dit onderwerp adopteren.

Voor zijn bijdragen heeft hij in 2014 de Sustainability Award van de internationale Green Project Management organisatie ontvangen. Ron is ook extern gecommitteerde bij de opleidingen Master of Informatics and Master of Project Management van de Hogeschool Utrecht.

Amos Gomes de Mesquita (1965)

Amos heeft zijn ervaring opgedaan in projecten bij de politie, de financiële wereld en de luchtvaart. Deze projecten speelden zich af op de terreinen; human resource management, diversiteit, organisatieveranderingen en marketing-/interne communicatie; vaak in complexe matrix organisaties, waarbij vanuit een centrale organisatie doelstellingen gerealiseerd dienden te worden binnen decentrale eenheden.

Amos als coach
In de samenwerking met Amos als programma-coach, profiteer je als coachee van een heldere blik van buiten op jouw specifieke situatie. Daardoor zijn het leereffect en de persoonlijke groei groot. In de praktijk merken de coachee en zijn/haar omgeving dit, doordat de coachee effectiever wordt in z’n rol. Dat uit zich in gedrag én in de producten die de coachee oplevert, nota’s, plannen, gesprekken. Omdat de stap naar groei meestal niet ligt aan wat je doet, maar in de manier waarop je de dingen doet, ligt de nadruk bij coachingstrajecten op: analyseren, vinden van passende antwoorden, het zien van verbanden tussen eigen gedrag en wat er in de omgeving gebeurt, hoe dat te beïnvloeden én hierop te anticiperen.